publicerad: 2021  
alkali alkalit alkalier
al·kali·er
substantiv
[al`-] el. [-ka´-]
karbonat eller hydroxid av alkali­metall särsk. med tanke på den vanligen basiska reaktionen
någon gång äv. om andra ämnen med basisk reaktion
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska alkali; ur arab. al-qaliy 'pott­aska'; jfr ur­sprung till kali