publicerad: 2021  
alkoholhaltig alkohol­haltigt alkohol­haltiga
alko·hol|­halt·ig
adjektiv
[-hå`l-]
som inne­håller alkohol om dryck
förtäring av alkohol­haltiga drycker är förbjuden in­om om­rådet
belagt sedan 1828