publicerad: 2021  
alkoholtest alkohol­testet el. alkohol­testen, plural alkohol­tester el. alkohol­test, bestämd plural alkohol­testerna el. alkohol­testen
alko·hol|­test·et
substantiv
[-hå`l-]
under­sökning av alkohol­halten i någons blod genom att veder­börande får blåsa i en mätapparat
alkoholtest (av/på någon)
alkoholtest (av någon)
alkoholtest (någon)
belagt sedan 1957