publicerad: 2021  
allergi allergin allergier
all·ergi·er
substantiv
[-gi´]
över­känslighet för visst ämne el. vissa ämnen
allergimedicin; födoämnesallergi; hundallergi; pollenallergi
allergi (mot någon/något)
allergi (mot någon)
allergi (mot något)
ut­veckla allergi; hon lider av allergi mot jord­gubbar
äv. bildligt
faderns väl­kända allergi mot pop­musik
belagt sedan 1923; modern bildn. till grek. all´os 'annan; främmande' och er´gon 'arbete, verk'