publicerad: 2021  
allriskförsäkring allrisk­försäkringen allrisk­försäkringar
kortform allrisk allrisken allrisker
all·risk|­för·säkr·ing·en
substantiv
all`riskförsäkring
försäkring som gäller för de flesta slags skador på egendom
belagt sedan 1958