publicerad: 2021  
allround ingen böjning
eller
all round ingen böjning
all·round
adjektiv
[ålrao´nd]
nästan en­bart predikativt och i samman­sättningar som behärskar eller om­fattar (vitt) skilda om­råden t.ex. om idrottare
MOTSATS 2special
allroundtävling; allroundåkare
det är inte många idrottare som är så allround som tio­kamparna
äv. ut­vidgat
allroundkniv; allroundkrydda; allroundlim
belagt sedan 1923; av engelska all round med samma betydelse, till round i bet. 'runt, över lag'; jfr ur­sprung till all, rond, 1rund 1