publicerad: 2021  
alltnog
allt|­nog
adverb
[al´-] el. [-no´g]
nog om detta en sorts samman­fattande ut­tryck vid över­gång till ny av­delning i fram­ställning eller dylikt
belagt sedan 1750