publicerad: 2021  
amatör amatören amatörer
am·at·ör·en
substantiv
amatö´r
icke yrkes­mässig ut­övare av viss verksamhet
amatörfilm; amatörfotograf; amatörskådespelare; radioamatör
en amatör (något)
hur man seglar över Atlanten som ren amatör; det är svårt för en amatör att bedöma till­förlitligheten hos opinions­mätningarna
ofta med ton­vikt på bristande skicklighet; spec. i ett skämtsamt ut­tryck
en glad amatör; vad är det för amatörer som har lärt upp dig?
i idrotts­sammanhang ofta med ton­vikt på liten el. ingen betalning
det var svenska amatörer mot kontinentala proffs
ur­sprungligen person med sär­skild känsla för viss verksamhet
den som tolkar poesi till svenska, måste vara en amatör, en entusiast som inte tänker på egen vinning
belagt sedan 1780; av franska amateur med samma betydelse; till lat. ama´tor 'älskare'