publicerad: 2021  
amatörmässig amatör­mässigt amatör­mässiga
am·at·ör·mäss·ig
adjektiv
amatö`rmässig
mindre skicklig och vittnande om brist på fack­kunskap och dylikt
en amatör­mässig teori; en amatör­mässig lokal­revy
belagt sedan 1936