publicerad: 2021  
amatörteater amatörteatern amatörteatrar
am·at·ör|­teatr·ar
substantiv
amatö`rteater
teater med amatörer som skåde­spelare ofta i organiserade former (in­om folk­rörelser, bildnings­förbund och dylikt)
spela amatör­teater
belagt sedan 1887