publicerad: 2021  
ambassadör ambassadören ambassadörer
ambass·ad·ör·en
substantiv
ambassadö´r
(titel för) chef för ambassad
JFR konsul
ambassadörsnivå
(någots) ambassadör (i något) en ambassadör (för något)
den svenske ambassadören i Washington
äv. något ut­vidgat
FN-ambassadör; UNICEF-ambassadör
äv. mer informellt person som ska representera och främja bl.a. ett lands, en regions eller ett före­tags intressen
läsambassadör; varumärkesambassadör
vara ambassadör för ett före­tag; kommunen ut­ser årligen en eller flera officiella ambassadörer
belagt sedan 1532; av franska ambassadeur med samma betydelse; till ambassad