publicerad: 2021  
ambra ambran
ambr·an
substantiv
am`bra el. am´bra
ett väl­doftande, gråbrunt, vax­liknande ämne som an­vänds i parfymer
ambradoftande; ambrafärgad
ambran här­stammar från kaskelotens tarm­system
äv. om mot­svarande parfym
äv. om väl­doftande ämne i all­mänhet
massören an­vände oljor med mysk och ambra
belagt sedan 1519 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska ambra; via medeltidslat. am´bra av arab. anbar med samma betydelse