publicerad: 2021  
ammoniak ammoniaken
ammoni·ak·en
substantiv
[amo`-] el. [amo´-]
en färg­lös gas med stickande lukt anv. i kylanläggningar, till gödnings­medel och som kemisk-tekniska halv­fabrikat i all­mänhet
belagt sedan 1808; till medeltidslat. (sa´l) ammoni´acum 'salmiak', eg. '(salt) från Ammonium (Ammonoasen i Libyen)'; jfr ur­sprung till salmiak