publicerad: 2021  
ampull ampullen ampuller
ampull·en
substantiv
ampull´
1 liten behållare för läke­medel för exakt dosering av t.ex. en injektion
ofta spec. om behållare för känsligt el. farligt läke­medel el. gift
i omklädnings­rummet på­träffades ampuller med dopnings­preparat
belagt sedan 1946; av lat. ampull´a 'flaska'; urspr. diminutiv av amfora; jfr ur­sprung till 1ampel!!
2 blås­formig utvidgning av ett organ t.ex. änd­tarmen
belagt sedan 1903