publicerad: 2021  
andakt an­dakten an­dakter
an|­dakt·en
substantiv
an`dakt
1 hän­vändelse till gudom i kristen tradition främst genom bön (och psalmsång)
andaktsstund; husandakt; kvällsandakt
(under/vid) andakten
(under) andakten
(vid) andakten
hålla an­dakt; förrätta sin an­dakt
sär­skilt om enklare typ av guds­tjänst
morgonandakt; musikandakt
belagt sedan 1705; av lågtyska andacht, tyska Andacht med samma betydelse, till denken 'tänka'
2 knappast plur. frid­full, hög­tidlig (sinnes)stämning med el. utan religiösa in­slag
diktarens rader ut­strålar an­dakt och stillhet; han betraktade med an­dakt en av schack­historiens märkligaste ställningar
ibland skämtsamt
ox­filén kostade 400 kronor kilot – ät den med an­dakt!
belagt sedan 1621