publicerad: 2021  
andaktsfull andakts­fullt andakts­fulla
an·dakts|­full
adjektiv
an`daktsfull
fylld av hög­tidlig stämning och där­för präglad av intensiv upp­märksamhet
SYN. andäktig
andakts­full tystnad; barnen lyssnade andakts­fullt på berättelsen (adverbial)
belagt sedan 1713