publicerad: 2021  
andetag ande­taget, plural ande­tag, bestämd plural ande­tagen
ande|­tag·et
substantiv
an`detag
full­ständig in­andning
SYN. andedrag
djupa ande­tag; ytliga ande­tag; hon drog ett djupt ande­tag; normal andnings­frekvens ligger på ungefär 12–20 ande­tag per minut för en frisk, vuxen person
ibland äv. i ut­tryck för att sam­tidigt säga två saker
han sade visserligen ja, men i samma ande­tag reserverade han sig
ibland äv. i ut­tryck för plikttrohet och stånd­aktighet
hon lovade att slåss till sista ande­taget för deras rättigheter
i ett (enda) ande­tag utan av­brottboken är så spännande att man läser den i ett enda ande­tag
belagt sedan 1738