publicerad: 2021  
andningshål andnings­hålet, plural andnings­hål, bestämd plural andnings­hålen
and·nings|­hål·et
substantiv
an`dningshål
öppning för andning i syre­fattig om­givning
sälens andnings­hål i isen
äv. bildligt om behaglig el. viktig plats i svår om­givning och dylikt
Stadsparken, andnings­hålet i centrum
belagt sedan 1883; 1940 i bildlig bemärkelse