publicerad: 2021  
1andra maskulinum andre
räkneord
[an`-] el. [an´-]
som är nummer två i ordningen
andraplacering; andraserve; andrepilot
på andra våningen; han kom på andra plats i tävlingen
äv. som inte är viktigast eller av högsta kvalitet
ett andra klassens hotell; privat reser hon i andra klass, men när hon är på tjänste­resa blir det första
det ena ger det andra se ena
det ena med det andra se ena
för det första ... för det andra ... se första
hyra i andra hand se hand
i andra hand se hand
komma in i andra andningen se andning
spela andra fiolen se fiol
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform onart (ack.), vanligen övrig runform anar; best. form till annan
2andra androg andragit andragen andragna, presens andrar
även åld.
andraga androg andragit andragen andragna, presens andrager
verb
[an`dra]långt sista a el. [an`draga]långt andra a
något hög­tidligt fram­föra som argument i kritik- el. försvars­syfte
någon andrar något (mot någon/något)
någon andrar något (mot någon)
någon andrar något (mot något)
någon andrar något (till något) någon andrar sats
ingen­ting kan andras mot hennes tolkning; vad har du att andra till ditt försvar?
belagt sedan 1561; av tyska antragen med samma betydelse, eg. 'bära; dra fram (något)'
andraandragande