publicerad: 2021  
andraspråk andra­språket, plural andra­språk, bestämd plural andra­språken
andra|­språk·et
substantiv
an`draspråk
språk som inte är moders­mål och som lärs in i en miljö där det an­vänds i naturlig kommunikation
lärare i svenska som andra­språk
ibland äv. om det språk någon behärskar bäst näst moders­målet
engelska är de flesta svenskars andra­språk
belagt sedan 1980-talet