publicerad: 2021  
angeldon angel­donet, plural angel­don, bestämd plural angel­donen
angel|­don·et
substantiv
ang`eldon
ett fisk­redskap som vinter­tid riggas upp vid en vak och bl.a. består av angel (med betesfisk), rev och vipparm som signalerar napp
belagt sedan 1897