publicerad: 2021  
angående
an|­gå·ende
preposition
an`gående
något formellt beträffande
kommun­styrelsens beslut an­gående ned­läggningen av skolan
belagt sedan 1621