publicerad: 2021  
animera animerade animerat
verb
anime´ra
ofta perfekt particip göra livlig
någon animerar något
någon/något animerar någon till något/att+verb
någon animerar någon till något
någon animerar någon till att+verb
något animerar någon till något
något animerar någon till att+verb
någon/något animerar någon att+verb
någon animerar någon att+verb
något animerar någon att+verb
en animerad diskussion
spec. med av­seende på tecknade filmer el. dock­filmer, tablåer etc. ge illusion av liv
en animerad film
äv. inspirera
fram­gången animerade honom att skriva fler böcker
belagt sedan 1642; via franska av lat. anima´re 'ge liv', till an´ima 'liv'; jfr ur­sprung till animal
animeraanimering