publicerad: 2021  
anknyta anknöt anknutit anknuten anknutna, presens anknyter
verb
an`knyta
1 skapa en förbindelse för någon före­teelse till en större helhet
någon anknyter något till något
den planerade vägen an­knyter till en befintlig väg; järn­vägen an­knöts till stam­banan
belagt sedan 1882; efter tyska anknüpfen med samma betydelse, eg. 'fästa med knut'; till knyta
2 ha idé­mässigt sam­band med viss annan intellektuell före­teelse
någon/något anknyter till någon/något/sats
någon anknyter till någon
någon anknyter till något
någon anknyter till sats
något anknyter till någon
något anknyter till något
något anknyter till sats
hennes nya dikt­samling an­knyter till den stora romantiska traditionen
äv. om person ha eller an­tyda idé­mässigt sam­band med viss utgångs­punkt eller dylikt
jag vill an­knyta till en passus i före­gående in­lägg
belagt sedan 1850
anknytaanknytande, anknytning