publicerad: 2021  
anlända anlände anlänt, presens anländer
verb
an`lända
komma fram till viss plats eller dylikt; vanligen efter inte allt­för kort resa, transport eller dylikt
någon/något anländer (någonstans) (tid)
någon anländer (någonstans) (tid)
något anländer (någonstans) (tid)
förstärkningarna har an­länt; hon an­lände med tåget klockan fem; brevet an­lände först på mån­dagen; tåget an­länder (till) Ume­å klockan 13.45
belagt sedan 1627; av äldre tyska anländen med samma betydelse; bildn. till 1land!!; jfr ur­sprung till lända
anländaanländande