publicerad: 2021  
annonsör annonsören annonsörer
an·nons·ör·en
substantiv
[-åŋsö´r] äv. [-ånsö´r]
person som betalar för att få annons in­förd
när tidningens upp­laga minskade svek annonsörerna
belagt sedan 1884