publicerad: 2021  
anpart an­parten an­parter
an|­part·en
substantiv
an`part
något ålderdomligt andel
en anpart (av/i något)
en anpart (av något)
en anpart (i något)
belagt sedan 1530; av lågtyska anpart med samma betydelse; jfr ur­sprung till part