publicerad: 2021  
anpassbar an­passbart an­passbara
an|­pass·bar
adjektiv
an`passbar
anpassningsbar
anpassbar (efter/för/till något)
anpassbar (efter något)
anpassbar (för något)
anpassbar (till något)
motorerna kommer att vara an­passbara för olika slags bränslen
belagt sedan 1937