publicerad: 2021  
anpassningsgrupp anpassnings­gruppen anpassnings­grupper
an·pass·nings|­grupp·en
substantiv
an`passningsgrupp
något ålderdomligt skydds­kommitté på en arbets­plats som ska verka för an­passning och rehabilitering av arbets­tagare med funktions­nedsättning
ett ärende för anpassnings­gruppen
belagt sedan 1972