publicerad: 2021  
anropa anropade anropat
verb
an`ropa
på­kalla upp­märksamhet från (någon/något) genom anrop
någon anropar någon/något (om något)
någon anropar någon (om något)
någon anropar något (om något)
an­ropa en vakt; an­ropa en flyg­ledare; an­ropa en båt över radio
sär­skilt med an­givet syfte, t.ex. i religiösa samman­hang
an­ropa Gud om hjälp
belagt sedan 1544; till anrop
anropaanropande, anropning, anrop