publicerad: 2021  
anslagsäskande anslags­äskandet anslags­äskanden
an·slags|­äsk·and·et
substantiv
an`slagsäskande
formell begäran om medel för viss verksamhet ställd till myndighet
belagt sedan 1935