publicerad: 2021  
anslutning an­slutningen an­slutningar
an|­slut·ning·en
substantiv
an`slutning
1 an­ordnad förbindelse
anslutningsbiljett; anslutningsbuss; anslutningsflyg; usb-anslutning
anslutning (av något) (till något)
en väg med an­slutning till E6:an
äv. om möjlighet till detta
tåget har an­slutning till färjan
spec. data­teknik
fiberanslutning; internetanslutning
tråd­lös an­slutning
belagt sedan 1896
2 närhet eller sam­band tids-, rums- el. idé­mässigt
i anslutning till något
en kommentar i an­slutning till ut­redningen; i an­slutning till jubileet an­ordnas ett symposium; för­skolan ligger i an­slutning till ett större bostads­område
belagt sedan 1853
3 (all­mänt) sam­tycke
all­män an­slutning; förslaget vann bred an­slutning bland mötesdeltagarna
belagt sedan 1850