publicerad: 2021  
ansträngning an­strängningen an­strängningar
an|­sträng·ning·en
substantiv
an`strängning
energiskt och ihärdigt bemödande särsk. med in­sats av mänskliga krafter
en ansträngning (att+verb)
fysisk an­strängning; gemensamma an­strängningar; göra en an­strängning; hon vann utan an­strängning; vi måste fördubbla våra an­strängningar att nå en överens­kommelse
äv. hårt ut­nyttjande av kapacitet
belagt sedan 1825