publicerad: 2021  
anställd anställt an­ställda
an|­ställ·da
adjektiv
an`ställd
som har viss an­ställning
deltidsanställd; heltidsanställd; privatanställd; restauranganställd; timanställd
sedan års­skiftet är hon an­ställd som doktorand vid Upp­sala universitet
ofta i substantivisk an­vändning
före­taget har ett 50-tal an­ställda
belagt sedan 1928