publicerad: 2021  
ansökningstid ansöknings­tiden ansöknings­tider
an·sök·nings|­tid·en
substantiv
an`sökningstid
period när an­sökan måste lämnas in
det fanns 85 sökande vid ansöknings­tidens ut­gång
belagt sedan 1788