publicerad: 2021  
antaglig an­tagligt an­tagliga
an|­tag·lig
adjektiv
an`taglig
mindre brukligt som bör hållas för sanno­lik eller rimlig
SYN. trolig
en an­taglig förklaring
belagt sedan ca 1800