publicerad: 2021  
antecipation antecipationen antecipationer
ante·cip·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att antecipera
antecipation (av något)
sär­skilt musik för tidigt in­träde av en eller flera toner som till­hör ett följande ackord ofta med dissonans som resultat
belagt sedan 1657; 1864 om musik; till antecipera