publicerad: 2021  
antimon antimonet el. antimonen
Sb
anti·mon·et
substantiv
[-å`n] el. [-o`n]
ett silverglänsande metalliknande grund­ämne som an­vänds i legeringar särsk. med bly
belagt sedan 1752 i sin latinska form; av medeltidslat. antimo´nium med samma betydelse; av okänt urspr.