publicerad: 2021  
antydningsvis
an|­tyd·nings·vis
adverb
an`tydningsvis
med flyktigt om­nämnande
personerna i romanen presenteras endast an­tydningsvis; han nämnde an­tydningsvis sin skils­mässa
belagt sedan 1844