publicerad: 2021  
approach approachen approacher
ap·proach·en
substantiv
[apråo´tç]
sätt att närma sig ämne eller upp­gift särsk. om val av vetenskaplig modell
en approach (till något)
författarens approach är marxistisk; en ny approach till energi­försörjnings­problemet
belagt sedan 1952; av engelska approach 'närmande'; ytterst till lat. ad´ 'till' och prop´e 'nära, i närheten'