publicerad: 2021  
arbetarparti arbetar­partiet arbetar­partier
arbet·ar|­parti·et
substantiv
ar`betarparti
politiskt parti som an­ser sig före­träda arbetar­klassens intressen socialistiskt, social­demokratiskt el. kommunistiskt
belagt sedan 1891