publicerad: 2021  
arbetarregering arbetar­regeringen arbetar­regeringar
arbet·ar|­reg·er·ing·en
substantiv
ar`betarregering
sär­skilt i socialistiskt språk­bruk regering som främst består av före­trädare för arbetarparti(er)
belagt sedan 1924