publicerad: 2021  
arbetarrörelse arbetar­rörelsen arbetar­rörelser
arbet·ar|­rör·els·en
substantiv
ar`betarrörelse
vanligen bestämd form sing. (samman­fattningen av) alla politiska och fackliga organisationer som före­träder arbetar­klassens intressen
klyftan mellan den kommunistiska och den social­demokratiska delen av arbetar­rörelsen
belagt sedan 1884