publicerad: 2021  
arbetsbefria arbetsbefriade arbetsbefriat
verb
ar`betsbefria
ofta perfekt particip lösa från arbete under period av an­ställning efter besked om upp­sägning fram till sista arbets­dagen, medan en tvist på­går m.m.
någon arbetsbefriar någon
hon är arbets­befriad under uppsägnings­tiden; styrelsen valde att arbets­befria rektorn efter att oegentligheter hade upp­dagats på skolan
belagt sedan 2003