publicerad: 2021  
arbetsbelastning arbets­belastningen arbets­belastningar
arbets|­be·last·ning·en
substantiv
ar`betsbelastning
mängd arbete som ska ut­föras av viss person eller an­ordning
en omänsklig arbets­belastning; vajern ska tåla en arbets­belastning på 10 ton
belagt sedan 1954