publicerad: 2021  
arbetsbeskrivning arbets­beskrivningen arbets­beskrivningar
arbets|­be·skriv·ning·en
substantiv
ar`betsbeskrivning
skriven instruktion om hur viss arbets­uppgift ska ut­föras
äv. instruktion om inne­hållet i och ut­förandet av ett betalt arbete
en arbets­beskrivning för vaktmästartjänsten
belagt sedan 1880