publicerad: 2021  
arbetsbrist arbets­bristen
arbets|­brist·en
substantiv
ar`betsbrist
otillräcklig mängd arbets­uppgifter i förhållande till an­talet an­ställda; in­om ett före­tag eller dylikt
han sades upp på grund av arbets­brist
belagt sedan 1870; ökad anv. sedan 1970-talet