publicerad: 2021  
arbetsdag arbets­dagen arbets­dagar
arbets|­dag·en
substantiv
ar`betsdag
del av dygn när viss person arbetar
ha en lång arbets­dag; kraven på sex timmars arbets­dag
äv. dag när viss person arbetar
han pendlar mellan Upp­sala och Stock­holm varje arbets­dag
belagt sedan 1723