publicerad: 2021  
arbetsdelning arbets­delningen arbets­delningar
arbets|­del·ning·en
substantiv
ar`betsdelning
1 upp­delning av arbete i skilda delar, där varje del ut­förs av en eller flera personer
belagt sedan 1835
2 förkortning av arbets­tid i syfte att skapa nya arbets­tillfällen
belagt sedan 1974