publicerad: 2021  
arbetsfält arbets­fältet, plural arbets­fält, bestämd plural arbets­fälten
arbets|­fält·et
substantiv
ar`betsfält
av­gränsat om­råde för verksamhet konkret el. abstrakt
världs­marknaden blev NN:s arbets­fält; hennes arbets­fält är psykiatrin
belagt sedan 1841